ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen üzletszabályzat tartalmazza azokat a szolgáltatási feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek a www.luizajewels.com internetes oldal használata során. A webáruház
használatával a felhasználó kijelenti, hogy egyetért az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek tartalmával, illetve szerződést köt Ács-Zboznovits Lilla egyéni vállalkozóval (továbbiakban: Szolgáltató). Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy a www.luizajewels.com oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés
módosításának elfogadását jelenti. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga
irányadó. A szerződés nyelve, magyar.
A termékekre vonatkozó, fizetendő árak bruttó árak.
1. Regisztráció, felhasználói fiók
2. Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális szerződést
az érvényben lévő törvény értelmében. Azaz, kiskorúakkal NEM áll módunkban szerződést kötni, mivel nem áll szándékunkban fizetési kötelezettséggel járó megrendelést kötni! A regisztráció során a felhasználó köteles valós adatokat megadni.
3. Az oldal Üzemeltetője
1. Név: Ács-Zboznovits Lilla egyéni vállalkozó
Székhely: 9721, Gencsapáti, Hunyadi út 128.
Adószám: 68809342-1-38
Nyilvántartási szám: 52282669
Webáruház nyelve: magyar
Elérhetőség:
email: hello@luizajewels.com
telefon: +36 (30) 441 9100
3. Vásárlás menete
1. A www.luizajewels.com oldalon történő megrendeléssel a Vevő kötelező érvényű
ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére. A www.luizajewels.com oldalon keresztül
történő megrendeléshez a Vevő kötve van. A megrendeléssel létrejött szerződésben foglaltakat a Vevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis Vevő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett
vételáron átvenni/igénybe venni és a vételárat megfizetni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az
Alkotó az Üzemeltető felé jelzi, az Üzemeltető jogosult a Vevő regisztrációját részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
2. A megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói jogokat Vevő közvetlenül a Szolgáltatónál
érvényesíti. A fogyasztói panaszokat a Szolgáltató vizsgálja ki, a termékekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási helytállás a Szolgáltatót terheli.
4. Garancia
Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk.
Meghibásodás esetén kérjük, első lépésként vegye fel velünk a kapcsolatot
elérhetőségeink valamelyikén.
A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik, illetve a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is a vásárlót terheli.
A meghibásodott terméket (a garancia érvényességi ideje alatt) javítjuk abban az esetben,
amennyiben a hiba javítható. Egyéb esetben cserére kerül a sor.
Gyűrűrendelés esetén méret garanciát nem vállal a Szolgáltató.
5. Csere
A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül az ékszerek másik
modellre cserélhetőek, az értékkülönbözet megtérítése mellett (értékkülönbözet visszafizetésére nincs mód).
Amennyiben a megvásárolt terméket másmilyenre szeretné cserélni, kérjük, első
lépésként vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén.
6. Szállítás módjai
Minden ékszer egyedileg készül, a fizetés megtörténte után, ez 10-20 munkanapot vesz
igénybe. Az ékszer szállítására ezután kerül sor. Több termék rendelése esetén azok
elkészítése párhuzamosan, egy időben történik.
• Szállítással: Egységesen 1800 Ft (Magyarországon belül) szállítási díjat tartalmaz,
mely GLS futárszolgálattal, buborékos borítékban kerül kiszállításra. (előre utalással)
• Személyes átvétel: ZANI store, 1056 Budapest, Szerb u. 17.
Külföldről leadott megrendelések szállítási költsége a GLS futárszolgálat aktuális szállítási
költségei alapján kerülnek kiszámításra.
A Vásárlónak az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket
szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel
láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a Vásárlónak haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál (jegyzőkönyveztetni kell, amennyiben a csomagolás, esetleg maga a termék sérült!) és a vevőszolgálat felé. Az áru átvétele után az
esetleges szépséghibákért és tartozékhiányért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a Vásárló az előzetesen egyeztetett megrendelésében szereplő kiszállított
terméket nem veszi át, a sikertelen kiszállítás költsége is őt terheli.
7. Számlázás, fizetési módok
Minden rendelésnél a rendelés leadásakor megjelenített aktuális ár kerül felszámolásra,
ezen kívül a Szolgáltató fenntartja az árak megváltoztatásának a jogát.
A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit, ez a rendelés
leadásakor, a végösszeghez kerül hozzáadásra.
A számlát – mely alanyi adómentes – minden esetben a Szolgáltató állítja ki, amely
házhoz szállítás kérése esetén tartalmazza a szállítási költséget is.
A megrendeléskor a Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:
• Közvetlen banki átutalással
• Barion-on keresztül: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül
valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
8. A vásárlástól való elállási/felmondási jog
A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött
levél útján) az alábbi címre: Ács-Zboznovits Lilla EV - 9721, Gencsapáti, Hunyadi út 128.,
illetve hello@luizajewels.com e-mail címre.
Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát:
Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Ács-Zboznovits Lilla EV - 9721, Gencsapáti, Hunyadi út 128.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/
jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………
A fogyasztó(k) neve: ………………………………………….
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása: ……………………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ………………………………………
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban
meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az a Vásárló elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés
során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
A Vásárló köteles számunkra a terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
– Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
– Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelően került előállításra.
9. Személyiségi jogok védelme
A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért
a Szolgáltató nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. Az adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása
esetén. A regisztrálás alatt minden esetben átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. A Szolgáltató a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az
adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a www.luizajewels.com felhasználóiról.
10.Adatvédelem (Adatkezelési nyilatkozat)
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító webáruház üzemeltetéséhez: folyamatban
A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok
védelme. Elkötelezi magát a Felhasználók és Vásárlók személyes adatainak oly módon
történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelve járul
hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek
megfelelően a Szolgáltató elkötelezte magát, hogy a felhasználók és Vásárlók adatait a
mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.
A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az
alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni
Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2011. évi CXII. törvény az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Szolgáltató az adatokat minden módon védi. Különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline
adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek
hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
Kizárólag olyan adatot kér a Szolgáltató a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Szolgáltató
saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a fent
meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.
A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes
adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.
Kik vagyunk?
A weboldalunk címe: www.luizajewels.com
Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?
Vásárlói adatok
A vásárlás során megadott adatokat tároljuk el annak érdekében, hogy a terméket a
vásárlóhoz eljuttassuk, a vásárlás kapcsán kommunikálni tudjunk a vásárlóval.
Kapcsolatfelvételi űrlapok
Sütik
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor
átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl.
videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik
féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az
oldalra.
Analitika
Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa, adatokat gyűjtünk a látogatók oldalon töltött idejéről és viselkedéséről.
Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?
Kézbesítéshez szükséges adatokat adunk ki a kézbesítést végző cég számára, ha a
megrendelt termék nem személyes átvétellel vásárolt.
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?
A vásárlói adatokat a kézbesítést követően töröljük.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a
saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén
megtekinthetik és szerkeszthetik.
Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?
A weboldalon regisztrált fiók esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő
megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes
adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi
vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
Hová továbbítjuk az adatokat?
A látogatók által beküldött üzeneteket automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.
11. Szerzői jogok
A termékekről készült fotók a Szolgáltató munkái, más oldalakon való leközlésükhöz csak
a forrás megjelölésével járul hozzá. A fotózási kellékek nem tartoznak a termék(ek)hez, a
modelles fotókat csak illusztrációs célból közöljük, ezek nem mindig kapcsolódnak
közvetlenül a konkrét termékhez!
A Szolgáltató igyekszik valósághű fényképeket készíteni termékeiről, a fotók
színárnyalatainak észlelése a készülék monitor beállításaitól is nagyban függ, ezért a
kiszállított termék színének a Megrendelő szubjektív elvárásaitól való kismértékű különbözősége előfordulhat.
A www.luizajewels.com weboldalon található LUIZA Jewels által alkotott termékek, ékszerek, az értékesítésre kínált termékekről készült fotók, az ékszerekhez készített
egyedi tervezésű csomagolás, továbbá egyéb grafikai alkotások a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI törvény értelmében szerzői művek, így a törvényben foglalt szerzői
jogvédelem alatt állnak!
12. Felelősségkorlátozás
A www.luizajewels.com-n keresztül történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vásárló
tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a
• a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
• az információtovábbítási késedelemből adódó,
• vírusok okozta,
• szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából
eredő,
• vonal, vagy rendszerhibából adódó,
• a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.
Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás nélkül – rövid felhívásban tájékoztatva a felhasználókat – egyoldalúan módosítani.
A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és került felszámításra.
13. Vitarendezési fórum elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület elérése:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 /488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Budapesti Békéltető Testület weboldala: http://www.bekeltet.hu/
A magyar fogyasztók nemzetközi webshoppal kapcsolatos vitáját és a külföldi fogyasztók,
magyar webáruházzal kapcsolatos problémáját is a Budapesti Békéltető Testület segíti.
Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói
jogvitáik rendelkezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online
vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el, mint nemzetközi vitarendezési fórum:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapokon
keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Az okról, a
fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint
megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a
panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a
benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek
hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.
A szolgáltató kijelenti, hogy mivel egyedi, kézzel készített termékről van szó, amik a
legtöbb esetben természetes anyagot is tartalmaznak, a valóságban eltérhet a weboldalon
megjelenített termék színe, formája. A szolgáltató ezért felelősséget nem vállal.